Kúzelník – to je povolanie a životný štýl

Kúzelnícke predstavenie je vynikajúcim spestrením každej detskej oslavy alebo iného typu zábavy pre deti. Niektoré deti sa na základe kúzelníckeho predstavenia, ktoré vidia po prvý krát, túžia sami stať kúzelníkmi a niektorým to skutočne vyjde. Tým chcem povedať to, že takéto povolanie sa rodí v hlave už v detstve. A možno je to niečo, s čím sa človek musí jednoducho narodiť. Každopádne je to záľuba či presvedčenie, s ktorým daný človek rastie a napĺňa ho to do takej miery, že si žiadnu inú prof...
Read More